New method to generate mid-infrared optical frequency combs for molecular spectroscopy

Vainio, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period12 jun 2018
Examinand