New method to generate mid-infrared optical frequency combs for molecular spectroscopy

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period12 juni 2018
Examinand