Niko Perttilä: Exercise and Falls among Frail Older People -Special Focus on People with Dementia. Väitös 23.11.2018

Pitkälä, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period23 nov 2018
Examinand