NLP for Endangered Languages of the Amazon. From a Uralic perspective.

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Online course of 8 lectures dealing with NLP solutions used in Finno-Ugric research and their application to minority languages of the Amazon
Periodjuni 202117 aug. 2021
VidSpråkteknologi
OmfattningInternationell