Nordic Journal of Religion and Society (Tidskrift)

Martikainen, T. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Nordic Journal of Religion and Society
Periodaug 2011
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0809-7291
OmfattningInternationell