Nordic Journal of Working Life Studies (Tidskrift)

Haapakorpi, A. (Referentgranskare), Tuomo Alasoini (Referentgranskare)

    Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för specialtemanummer

    Periodapr 2018
    Typ av tidskriftTidskrift
    ISSN2245-0157