Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education (Tidskrift)

Ouakrim-Soivio, N. (Referentgranskare)

  Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

  Beskrivning

  Vilka är förutsättningarna i svensk grundskola för en interkulturell historieundervisning?

  Detta är den första större svenska kvantitativa studien av hur lärare på grundskolan ser på historieämnet och dess förutsättningar. I denna artikel fokuseras de delar av enkäten som berör undervisningens innehåll samt hur lärare ser på konsekvenser av och förutsättningar för ämnets interkulturella uppdrag.

  Periodapr 2016 - maj 2016
  Typ av tidskriftTidskrift
  ISSN2000-9879
  OmfattningInternationell