Nordiska tecken och landskap. Om översättning, semiotik, musik och texter. Nordic Signs and Landscapes. On Translation, Semiotics, Music, and Texts.: Ett seminarium till professor Irma Sorvali, språk-, kultur- och översättningsforskare, semiotiker.

Sorvali, I. (Pristagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperPris och hedersbetygelser - Pris och hedersbetygelser

Period5 nov 20156 nov 2015
VidMusikvetenskap och semiotik. Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen. Helsingfors universitet, Finland