Notre Dame Journal of Formal Logic (Tidskrift)

Väänänen, J. (Referentgranskare), Väänänen, J. A. (Medlem i redaktionell ledning)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Period20162017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0029-4527