Novel biomaterials for cartilage tissue engineering

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Novel biomaterials for cartilage tissue engineering
Period2012 → …
ExaminandEve Salonius
Examination vid
  • Helsingin yliopisto