Novel urinary biomarkers of acute kidney injury in domestic animals

Vainio, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014
Examinand