Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Förlag)

Rajavaara, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of article manuscript
Period15 jan 2020
Typ av förlagUtgivare
OmfattningNationell