Official opponent of doctoral dissertation: Jose Inzunza

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period28 maj 2003
Examinand
Examination vidKarolinska Institutet
OmfattningInternationell