Official opponent of D.Sc.(Tech.) dissertation, Helsinki Univ Technology, 1998

Voipio, J. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period1998
ExaminandJuha Virtanen
Examination vidHelsinki University of Technology, Finland