ohjaus

Uusitalo, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20102011
ExaminandJoro Raimo
Examination vidItä-Suomi