Oikos (Tidskrift)

  • Torsti Schulz (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodnov. 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0030-1299