On conceptual space in multilingual dictionaries for Finno-Ugrian languages

Rueter, J. (Handledare), Tiedemann, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Article-based Doctoral dissertation
Periodaug 2017
ExaminandMika Hämäläinen