On conceptual space in multilingual dictionaries for Finno-Ugrian languages

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Article-based Doctoral dissertation
Periodaug. 2017 → …
ExaminandMika Hämäläinen