On optical and physical properties of sea ice in the Baltic Sea

Vähätalo, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period28 jun 2013
Examinand
Examination vidHelsingin yliopisto