Ongoing PhD supervision - Contanze Schmotz

Saksela, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2011 → …
ExaminandConstanze Schmotz
Examination vidUniv Helsinki