Ongoing PhD supervision - Leena Ylösmäki

Saksela, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2007 → …
ExaminandLeena Ylösmäki
Examination vidUniv Helsinki