Ontos mathematical logic (Tidskrift)

Kontinen, J. (Redaktör)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

Beskrivning

Editor of the Volume "Logic without borders: Essays on set theory, model theory, philosophical logic and philosophy of mathematics"
Periodokt 2012jan 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2198-2341