OPCW:n 12. Kansallisen viranomaisen kokous

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

OPCW:n jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset kokoontuvat kerran vuodessa keskustelemaan jäsenvaltioita koskevista kansallisen viranomaisen tehtävistä ja velvollisuuksista.

Suomen kansallisen viranomaisen (VERIFIN) edustaja
Period26 nov. 201027 nov. 2010
VidOPCW (Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons Convention), Holland
OmfattningInternationell