Opintomoduulin "Ihmistieteiden filosofia" (10-20 op) suunnittelu

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Period2014
VidHelsingin yliopisto, Finland