Oppilaitosvierailu, Luterilainen yliopisto, El Salvador.

Rusanen, E. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Periodjun 1999
VidDIAK, El Salvador
OmfattningInternationell