Opponent

Vesala, T. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period11 jun 2012
ExaminandMichal Heliasz
Examination vidLund University
OmfattningInternationell