Opponent in dissertation of Elisabeth M Happel, University of Copenhagen

Hietanen, S. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Beskrivning

Opponent
Period24 aug 2018
Examinand
OmfattningInternationell