Opponent in Tatiana Ivanova's doctoral dissertation Atomic Layer Deposition of Catalytic Materials for Environmental Protection

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period11 jun 2019
Examinand
OmfattningInternationell