Opponent of academic dissertation / Hippeläinen Marita

Nieminen, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period1994
Examinand
Examination vidUniversity of Kuopio