Opponent of doctoral dissertation

Ihanus, J. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period9 sep 2017
ExaminandOtto Pipatti
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningNationell