Opponent of Doctoral thesis

Frilander, M. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Design and application of RNA therapeutics for splice site mutations
Period2015
ExaminandBurcu Bestas
Examination vidKarolinska Institutet
OmfattningInternationell