Opponent, Thor Åkesson

Kulmala, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period11 jan 1991
ExaminandThor Åkesson
Examination vidHelsinki