Osallistuva havainnointi -tehtävän purku ja palaute -luento Sosiaalitutkimuksen kvalitatiiviset menetelmät -kurssilla

Paju, E. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Period1 okt 2013
VidSosiaalitieteiden laitos / Sosiologia