Osteosarcoma in a 3D context for improved therapeutic approaches

Mannerström, B. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 2019 → …
ExaminandSnehadri Sinha