Outlines : critical practice studies (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer reviewer

Peer review of a article manuscript for Journal "Outlines. Critical Practice Studies".

Peer reviewer
Periodokt 2011
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1399-5510
OmfattningInternationell