Pain alleviation and welfare of castrated reindeer

Hänninen, L. T. (Handledare), Valros, A. E. (Bihandledare), Sauli Laaksonen (Bihandledare), Timo Helle (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

DVM Hanna Nurmi
Period2018 → …
ExaminandHanna Kristiina Nurmi
Examination vidAvdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin