“Paleomagnetic results of the tilted sediments, meteor crater, Arizona”

Lauri Pesonen (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Abstracts, EGU Gen. Assembly, Vienna, Austria, 2006. CD-ROM.

Deutsch, A., Kring, D.
Period2006
VidEuropean Geosciences Union, Österrike