Palgrave Studies on Chinese Education in a Global Perspective (Tidskrift)

Chen, J. Y. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review a chapter for book publication (Palgrave Studies on Chinese Education in a Global Perspective)
Periodapr 2016
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell