Pathogenesis, prognostic factors, and new treatment options of ovarian granulosa cell tumors

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20082012
ExaminandAnniina Färkkiilä
Examination vid
  • Helsingin yliopisto