Patients' and nurses' perceptions of pain management in the Emergency Deoartment

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period201020 okt. 2017
Examination vid
  • Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Department of Clinical Sciences and aeducation, Södersjukhuset
OmfattningInternationell