Peatland response to climate warming after the Little Ice Age

Väliranta, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjun 2018
Examinand