Persoonallisuus- ja kehityspsykologian sivuainekokonaisuuteen kuuluva Kehityspsykologia II, Vuorovaikutus, kiintymys ja lapsen kehitys (5op, HY, Käyttäytymistieteiden tiedekunta/Psykologia, tuntiopetus).

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Vuosittain toistuva kurssi, jossa tehtävänä opintojakson suunnittelu, luentojen (12 h) pitäminen ja oppimistehtävän suunnittelu ja arvioiminen. 2014-2015 välivuosi, jolloin kurssi järjestettiin toisella tavalla.
Period20052016