PhD Dissertation Opponent

Räisänen, J. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period1986
ExaminandJan Pallon
Examination vidLund Institute of Technology
OmfattningInternationell