PhD dissertation supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Liber-Bacchus in Pompei
Period2008 → …
ExaminandIlkka Kuivalainen
Examination vidUniversity of Helsinki