PhD Examination: A Grievance Most Just? Collective Violence in Yorkshire, North of England

Newby, A. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period23 maj 2017
Examinand
Examination vidStatsvetenskapliga fakulteten