PhD supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2012
ExaminandPäivi Norja
Examination vid Helsingfors universitet