PhD Supervision Anna Heikkinen 'Water Conflicts in Peru'

Ranta, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 aug 2018
Examinand