PhD supervision, B. Mantlana

Arneth, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2005 - 2008
Examinand
Examination vidWageningen Univ