Ph.D. supervision: Characterisation and processing of amorphous binary mixtures with low glass transition temperature

Juppo, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Characterisation and processing of amorphous binary mixtures with low glass transition temperature
Period20042008
ExaminandPekka Hoppu
Examination vidUniversity of Helsinki