PhD supervision (co-supervisor)

Isomäki, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Label-free coherent Raman imaging of dosage forms and drug delivery
Period20142018
ExaminandJukka Saarinen
Examination vid Helsingfors universitet