PhD supervision: Elina Havu

Kantola, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014
Examinand
Examination vidHelsinki