PhD supervision: Jemima Repo

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2007 → …
ExaminandJemima Repo
Examination vid
  • The Biopolitics of Gender