PhD supervision: Jemima Repo

Kantola, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2007 → …
ExaminandJemima Repo
Examination vidThe Biopolitics of Gender